Home  |  Ons bedrijf  |  Werkplaats  |  Nieuwe fietsen  |  Gebruikte fietsen  |  Fietsverzekering  |  Aanbiedingen  |  Nieuws  |  Links  |  Contact
Privacyverklaring Fietsplus Verhallen

 Fietsplus Verhallen

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

 

 

Fietsplus Verhallen gebruikt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Fietsplus Verhallen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, in de vorm van een opdracht, op het gebied van:

-          Verkoop en/of inruil nieuwe en gebruikte fietsen;

-          Uitvoeren van onderhoud en reparaties;

-          Fietsregistraties denk hierbij aan te naam stellen fiets;

-          Verzekering aanvragen en de verwerking;

-          Garantie aanvragen en de verwerking hiervan;

-          Diverse informatievoorziening, zoals het versturen en verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven; dit in de meest brede zin des woords.

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden vragen wij u uw persoonsgegevens, en bij salarisverwerking ook die van uw personeel, aan ons te verstrekken welke wij verwerken en vastleggen in ons systeem.

Ook verstrekt u ons persoonsgegevens bij het invullen van een contactformulier op onze website.

Het betreft dan de volgende gegevens:

-          voornaam, voorletters en achternaam;

-          geslacht;

-          adresgegevens;

-          telefoonnummer;

-          e-mailadres;

-          geboortedatum;

-          Iban nummer.

 

Links

Op onze website vermelden wij links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens. Lees bij bezoek van deze websites de betreffende privacyverklaring.

 

 

Bewaren van gegevens

Fietsplus Verhallen bewaart uw persoonsgegevens i.v.m. nazorg en raparaties van uw fiets(en) en om de opdrachten uit te voeren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij rekening houdend met de geldende wetgeving en de bepalingen van de AVG.

 

             

Pagina 1 van 2

 

 

 

 

 

 Fietsplus Verhallen

 

 

Verstrekken van gegevens

Fietsplus Verhallen verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

 

Cookies, 

Fietsplus Verhallen gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. 

 

 

Uw recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fietsplus Verhallen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fietsplusverhallen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Beveiliging

Fietsplus Verhallen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op per brief of via info@fietsplusverhallen.nl. 

 

 

Wijzigen privacyverklaring

Fietsplus Verhallen heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. U treft de aangepaste verklaring eveneens aan op deze website.

 

 

 

 

Fietsplus Verhallen, Oude Baan 12, 5242 HS  Rosmalen, Tel.nr: 073-5212387 ; E-mail: info@fietsplusverhallen.nl

Pagina 2 van 2

  Privacyverklaring
Privacyverklaring

Terug naar overzicht

Meer:
   Fietsplus Verhallen  •  Oude Baan 12  •  5242 HS  Rosmalen  •  Tel: (073) 521 23 87  •  Fax:  •  E-mail: info@fietsplusverhallen.nl